ಸುದ್ದಿ

  • What is Rail Clip?

    ರೈಲು ಕ್ಲಿಪ್ ಎಂದರೇನು?

    ರೈಲು ಹಿಡಿಕಟ್ಟುಗಳು ರೈಲು ಹಳಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ತಟ್ಟೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಿಡಿಕಟ್ಟುಗಳು-ಈ ಫಲಕಗಳು ಹಳಿಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ರೈಲು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸುಮಾರು 2 ಟನ್ (1814 ಕೆಜಿ) ಬಲವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಹುದು. ರೈಲು ಹಿಡಿಕಟ್ಟುಗಳು ಹಳಿಗಳನ್ನು ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗೆ ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಲವು ...
    ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು